در اثبات محبوبیت فیلم سلمان خان همین کافی است که بدانید تا کنون در بیش از 90 فیلم ایفای نقش نموده و از سال 2010 تا کنون در تمام فیلم هایی...