فرشاد نمازی زاده

کارتون فارسی باب اسفنجی

کارتون باب اسفنجی

کارتون باب اسفنجی SpongeBob یک پویانمایی  آمریکایی است که در سال 1999 برای اولین بار منتشر شد. انیمیشن باب اسفنجی طبق نظر سنجی های انجام گرفته به عنوان بهترین انیمیشن...

12:02